Skip to main content Skip to search

Dịch vụ

 • /
 • /
 • /
 • 1

  Ghi sổ kế toán

  Công ty kiểm toán Á châu cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
  Đọc thêm
 • 2

  Kiểm tra kế toán

  Tuy theo khảo sát của từng khách hàng để chúng tôi đưa ra phương án thực hiện phù hợp.
  Đọc thêm
 • 3

  Tư vấn kế toán

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán từ khâu đầu tiên là thiết lập hệ thống quản lý thông tin kế toán và kiểm soát cho đến bước cuối cùng là cung cấp các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
  Đọc thêm
 • 4

  Kiểm toán tài chính

  Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán nội bộ được thực hiện theo các chuẩn mực chuyên nghiệp.
  Đọc thêm
 • 5

  Kiểm toán nội bộ

  Kiểm toán nội bộ đảm bảo sự tuân thủ các qui định của công ty tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp.
  Đọc thêm
 • 8

  Tư vấn thuế

  Công ty kiểm Toán Á châu hiểu rằng vấn đề thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp.
  Đọc thêm