Skip to main content Skip to search

Tư vấn kế toán

3
Dịch vụ kế toán – Tư vấn kế toán

Dịch vụ kế toán Á Châu sẽ thực hiện kiểm soát chất lượng cung cấp dịch vụ kế toán từ khâu đầu tiên là thiết lập hệ thống quản lý thông tin kế toán và kiểm soát cho đến bước cuối cùng là cung cấp các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Kiểm toán viên sẽ đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về kế toán, kiểm soát của khách hàng. Đội ngũ kế toán – kiểm toán viên này sẽ thực hiện công việc kế toán theo nhu cầu.

SO SÁNH KẾ TOÁN NỘI BỘ VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN Á CHÂU

Tiêu chuẩn Dịch vụ của Á Châu Kế toán nội bộ
Miễn phí phần mềm kế toán trực tuyến quản lý 24/7
Tiết kiệm chi phí
Dịch vụ chất lượng cao trên phần mềm quản trị kế toán
Quản lý nhân sự
Kiểm soát rủi ro về thuế

 

Trách nhiệm liên tục

 

Thêm các dịch vụ chuyên nghiệp